Schemat działania


Normaly tryb:

W większości domowych i biurowych sieci, nie posiadających VPN/ bramy bezpieczeństwa lub zapory firewall serwer myDIGITUS ustanowi tunelowy model komunikacji Peer-to-Peer zapewniający bezpośrednie połączenie  urządzeń klienckich (np.: smartfon, tablet) z kamerą.

DIGITUS-Plug&View_Installation_PL-servermode

Tryb serwer

Jeżeli natomiast kamera zainstalowana jest w środowisku sieciowym posiadającym VPN/ bramę lub zaporę firewall, serwer myDIGITUS w pierwszej kolejności będzie starał się przeniknąć przez powyższe zabezpieczenia. Jeżeli okaże się to niemożliwe automatycznie przełączy się w tryb serwera umożliwiając tym samym ciągły dostęp użytkownika do mediów strumieniowych.

Od tego momentu straeming audio-video będzie  odbywał się za pośrednictwem serwera myDIGITUS, obciążając tym samym jego zasoby. W związku z powyższym podgląd obrazu zostaje ograniczony do jednej minuty, oczywiście z możliwością ponownego odświeżenia obrazu.

DIGITUS-Plug&View_Installation_PL-servermode2